Ռենտգեն սարք դյուրակիր "DIOX-602"


Ռենտգեն սարք դյուրակիր
SKU: A134

602"   
. Քաշը 1.8 կգ
. LCD
.Բարձրորակ պատկեր
.Ավտոմատ ռեժիմներ
.Կիրառվում  է  ռենտգեն ժապավենով և թվային ռենտգեն նկարահամնան համակարգերով                 

 . Մեկ լիցքը ապահովում է  50-60  նկար