Ռենտգեն սարք դյուրակիր "PROX"


Ռենտգեն սարք դյուրակիր
SKU: A135

Prox


. Քաշը 1.8 կգ
. LCD
.Բարձրորակ պատկեր
.Ավտոմատ ռեժիմներ
.Կիրառվում  է  ռենտգեն ժապավենով և թվային ռենտգեն նկարահամնան համակարգերով                    . Մեկ լիցքը ապահովում է  50-60  նկար