Կավեքս թյուլիփ քոլոր սվիտչ


Կավեքս թյուլիփ քոլոր սվիտչ
SKU: Z113

Կավեքս թյուլիփ քոլոր սվիտչ


Ալգինատային չափսանյութ


Գույնի փոփոխում պրոցեսի ընթացքում:
. Առաջին անգամ գույնը փոխվում է շաղախման պրոցեսի ավարտի ժամանակ:
.Երկրորդ անգամ գույնը փոխվում է , երբ արդեն կարելի է հանել բերանից:


453գր